Hjelp til mottak og avreise gjester i Neristova

Sameiet trenger din hjelp for å mottak og avreise gjester i Neristova – se mulige tidspunkt under. Har du anledning – send oss en tilbakemelding om dette – mail til Kristin Skilbred, eller Jan Fagerland. Følgende datoer trenger vi din hjelp. Det er mulig å overnatte i hovedhuset.

lørdg 0608 utreise Fred Schoknecht
lørdg 0608 mottak F Van de Scheur
lørdg 1308 utreise F Van de Scheur
lørdg 1308 mottak Thomas Walkiewicz
lørdg 2008 utreise Thomas Walkiewicz Er det noen av dere som har anledning?
lørdg 2008 mottak Susan Wrobel
lørdg 2708 utreise Susan Wrobel
lørdg 0309 mottak Maxmilian Grobel
lørdg 2409 utreise Maxmilian Grobel
lørdg 2210 mottak Peter Bennet
lørdg 2910 avreise Peter Bennet